فارسی

محمد خاتمی

اینجانب در سال 1342 در شهر تهران /ایران متولد شدم . تحصیلات ابتدایی و دیپل
را همانجا به پایان رساندم و سپس در سال 1986 بعنوان دانشجوی بورسیه عازم
کشور آلمان و در شهر مونیخ در دانشگاه ماکزیمیلیان در سال 1996 تحصیلات
عالیه پزشکی را به اتمام رساندم
تجربیات کاری بین سالهای 1996 تا 2005
از سال 1996 تا 1998 در بیمارستان مرکزی هولز کیرشن در بخش جراحی
از سال 1998 تا 1999 در بیمارستان مرکزی اوفن هایم بخش قلب و گوارش
1999 تا 2001 در بیمارستان کرویت در تگنزه بخش کلیه
ازسال ازسال 2001 تا 2002 در بیمارستان مرکزی کوشینگ در بخش اورژانس
و بخش مراقبت های ویژه تنفسی و غیر تنفسی و بخش دیابت
از سال 2002 تا 2003 در بیمارستان دکترشرایبر بخش مسمویت ها در مونیخ
از سال 2001 تا 2005 پزشک اورژانس در شهر کوشینگ
از سال 2003 تا 2005 در بیمارستان نوی ویتلرباخ در بخش روماتیسم گوارش
بخش مراقبتهای ویژه تنفسی و ریه .همچنین همکاری در بخش آموزش پرستاران و
دستیاران پزشک در مورد اورژانس و کمک‌های اولیه
از سال 2006 پزشک اورژانس در نمایشگاه بین‌المللی در مونیخ و جام جهانی
فوتبال
از سال 2006 عضو صندوق خیریه ائمه الطهار در تهران
از سال 1993 عضو انجمن خیرخواهانه ساماریتر مونیخ

فهرست ارائه خدمات درمانی

, سونوگرافی شکم و تیروئید ,دوپلر رگهای مرکزی(گردن) نوار قلب, تست ورزش تست شناختن سرطان معده روده و پروستات
درمان ناتوانی‌های جنسی آقایان
درمان و مشاوره بیماری‌های روحی تأثیر گذار بر جسم و افسردگی روحی
تست تنفسی ریه
آزمایشی گوناگون خونی برای شناخت بیماری‌هایی بمانند دیابت, قلب و بسیاری
دیگر
شیروتراپی برای درمان بیماری‌های ستون فقرات و مفصلهای دست ,لگن , زانو و
مچ پا
واکسن های گوناگون ضروری و همچنین واکسن ها جهت سفرهای گردشی
جراحی هایی بمانند غده های چربی آبسه و جراحی های سطحی پوست
آزمایش‌ها و مراقبت های پیش وپس از هرگونه عمل
تست های آلرژی